BLOC D’HABITATGE COOPERATIU LA CHALMETA

Arquitectes: Vivas Arquitectos i Pau Vidal 

Dades generals

Emplaçament: c. d’Ulldecona, 26-28

Promotor: Llar Jove Marina Prat Vermell S.C.C.L. (solar: Ajuntament de Barcelona)

Programa: 32 habitatges i espais d’ús col·lectiu per a la cooperativa

Arquitectes: Vivas Arquitectos i Pau Vidal 

Cap de projecte:
 Lídia Martín Santolaria

Col·laboradors/consultors: Sònia Hernández (Arquitectura Sana); GEENI SL; ELETRESJOTA Tècnics Associats, S.L.P.; Xavier Falguera; Antoni Giménez; Bernat Pedro; Paco Herrero; Playtime

Contractista: DOCEESE 2002 S.L.

Superfície:
Superfície construïda:  3.393,00 m²
Superfície del solar: 557 m²

PEM: 3.209.703,46 €

Projecte:
Concurs de solars per a habitatge cooperatiu (Ajuntament de Barcelona):
2016
Any de projecte: 2017
Any d’inici d’obres: 2019


La proposta arquitectònica busca equilibrar tres escales: l’escala de ciutat, la de comunitat i la d’habitatge."


Descripció del projecte

Projecte d’un bloc de 32 habitatges cooperatius i espais col·lectius en cessió d’ús, situat al barri de la Marina del Prat Vermell, una zona de Barcelona en evolució que té el repte de definir un barri d’usos mixtos integrat a la ciutat. La proposta arquitectònica busca equilibrar tres escales: l’escala de ciutat, la de comunitat i la d’habitatge.

Pel que fa a l’escala de ciutat, l’edifici se situa en cantonada i aprofita les diferents alçades reguladores màximes que defineix el planejament per articular les transicions amb els edificis veïns.

L’edifici el formen dos volums de diferents alçades (planta baixa i quatre plantes pis, planta baixa i vuit plantes pis) que generen una coberta intermèdia que es defineix com a espai comunitari. A més, el projecte aporta diversitat de funcions a l’edifici (fet que afavoreix l’aparició de diferents situacions urbanes), i crea transicions entre allò públic, allò comú i allò domèstic.

Per resoldre l’escala comunitària, el projecte proposa diferents espais de transició: en planta baixa s’ubiquen els espais d’ús comunitari de la cooperativa (un espai polivalent, una cuina-menjador per a grups, un espai de treball, una bugaderia i un espai de distribució d’aliments propi de l’entitat, que és alhora cooperativa de consum); a cada planta, la passera que dona accés als habitatges s’envolta de patis per garantir assolellament, il·luminació i ventilació creuada a tots els habitatges, i al mateix temps la converteixen en un espai agradable per propiciar relacions i fa que esdevingui un espai de transició entre la comunitat i els habitatges; finalment, la coberta de l’edifici, de menys alçada, funciona com a jardí comunitari i dota l’edificació d’espai verd de qualitat.

Els habitatges es pensen com una agrupació d’espais no jerarquitzats: una malla formada per peces d’igual superfície que es poden agrupar formant diferents tipologies. El resultat és una distribució flexible que es pot adaptar als requeriments de cada família (tant pel que fa a la superfície, com a la definició d’acabats interiors, d’instal·lacions de calefacció i electricitat).

El projecte s’ha pensat seguint els criteris de bioconstrucció, disseny saludable i sostenibilitat següents:

Disseny bioclimàtic: protecció solar combinada per voladissos per orientació sud i ventilació creuada a tots els habitatges amb els patis interiors.

Distribució flexible: corredisses que permeten diversos usos i flexibilització dels espais per adaptar-los als requeriments de cada família, així com flexibilitat en la definició d’acabats interiors i en la instal·lació de calefacció i electricitat.

Materials en els tancaments i els revestiments: formigó armat, amb les masses metàl·liques ben connectades a presa de terra; acabat del SATE amb el morter de calç; aïllaments interiors acústics de fibres de cotó reciclades termofusionades (també com a aïllament d’impacte als forjats); fusteries exteriors de fusta de pi laminada; paviments ceràmics amb certificat quant al radó; pintures de calç natural, i barrera de protecció davant la immissió de contaminants volàtils i metalls pesants del terreny natural.

Instal·lacions: presa de terra amb elèctrodes de grafit, per millorar la conductivitat elèctrica al terreny; electricitat biocompatible amb distribució dels cables en espiga, amb què s’eviten recorreguts al voltant de les zones d’alta permanència.

Eficiència energètica: generació i distribució de xarxa d’ecoenergies per calefacció i ACS.

Biofília: coberta verda col·laborativa i enjardinament dels patis interiors en planta baixa. 

Formació comunitària: tallers de formació per als cooperativistes en temes de sostenibilitat i salut.

Fotografies 1, 2, 3, 4  © Playtime

Copyright © 48h Open House Barcelona | Tots els drets reservats.